کنترل کیفیت و تستهای لوله ایزو پایپ

تولید لوله ایزوپایپ در همه مراحل از ورود مواد اولیه به کارخانه و در جریان فرآیند تولید  و پس از آن تا مرحله بسته بندی تحت آزمایشات دقیق کنترل کیفی و همچنین تستهای مختلف براساس استانداردهای معتبر مربوطه قرار می گیرد.

 

ارتباط با ايزوپايپ

آدرس

اصفهان / فاز 4 شهرک صنعتی مورچه خورت / شرکت انتقال بهینه سیالات ( ایزوپایپ)

تلفن

 تلفن :   3 - 45643830 - 031   فکس : 45643011 - 031

ايميل

info@isopipe.com